จัดตั้งและเปิดดำเนินการในปี 2553 เพื่อประกอบกิจการ จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อม และบำรุงรักษาระบบสัญญาณ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ไฟฉุกเฉิน ป้ายทางออก ถังดับเพลิง ตู้กราฟฟิค สัญญลักษณ์ป้ายต่างๆ ซึ่งมีประสบการณ์ในการ ปฎิบัติงาน ความชำนาญมากว่า 10 ปี นโยบายบริษัทฯจะมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการให้คำปรึกษาและบริการแบบครบวงจร โดยให้บริการตั้งแต่การสำรวจ ออกแบบ วางระบบรวมถึงการจัดหาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการติดตั้งระบบให้แล้วเสร็จตามความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

Product Line

  • ออกแบบและติดตั้ง
  • จำหน่าย ซ่อมและบำรุงรักษา
  • ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
  • ไฟฉุกเฉิน , ป้ายทางหนีไฟ
  • ถังดับเพลิง
  • ตู้กราฟฟิค
  • แบตเตอรี่
  • DOOR CLOSER
  • ป้ายสถิติความปลอดภัย

ด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพเราจึงสามารถให้บริการอย่างมีคุณภาพต่อหลายๆหน่วยงาน อาทิเช่น อาคารพักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ฯลฯ

ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อม และแก้ไขระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ( FIRE ALARM SYSTEM ) ตามโรงงาน ตึกอาคารต่างๆ รับประกัน 1 ปี ตรวจเช็คฟรีทุก 6 เดือน